Συγγραφέας Αρχείο για: thanos810

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και κατάρτισης εκ νέου σε υψηλής ζήτησης κλάδους

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και κατάρτισης εκ νέου σε υψηλής ζήτησης κλάδους δίνοντας έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες Εργαζόμενων. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0 . Καινούριο πρόγραμμα κατάρτισης. Το αμέσως επόμενο διάστημα η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) σύμφωνα με ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, θα ξεκινήσει νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 150.000 εργαζομένους.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Τι είναι το Brand η Ελληνικά Branda και πώς κτίζεται; Υπηρεσία/προιόν .

Η υπόσχεση που τηρείται απαρέγκλιτα στην προσφορά υπηρεσίας – προιόντος. Ο μοναδικός τρόπος που υπερτερεί συγκριτικά από τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Αυτό το άριστο που πιστεύει ο πελάτης για μία εταιρεία/οργανισμό από εμπειρία η μετάδοση. Συναίσθημα εμπιστοσύνης που δημιουργείται μέσω της αλληλεπίδρασης με ένα προϊόν ή υπηρεσία ή με μία εταιρεία σε σταθερή βάση. Η κερδισμένη αξία ενός ανθρώπου ή

Συνεχίστε την ανάγνωση

START-UP επιχειρήσεις

Τελευταία ολοένα και αυξάνονται τα ακούσματα των λεγόμενων Start Up επιχειρήσεων, ενώ πραγματοποιούνται πολυάριθμες μελέτες και εκδηλώσεις με ζητήματα σχετικά να απασχολούν την Νεοφυή Επιχειρηματικότητα. Νεοφυής επιχείρηση η Start-Up επιχείρηση είναι ένας προσωρινός οργανισμός που σχηματίζεται με σκοπό την ταχεία ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας ένα επαναλαμβανόμενο και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Κορμός αυτών των επιχειρήσεων είναι ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης και οπωσδήποτε η

Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Ανεργία μειώθηκε στους νέους στην Ευρώπη.

Ελαφρά μειώθηκε η ανεργία στην ΕΕ το 2021 στους νέους , με το αντίστοιχο ποσοστό να διαμορφώνεται στο 13% έναντι 13,3%, κρατώντας μεγάλο ποσοστό όμως, σχεδόν διπλάσιο, από το ποσοστό της συνολικής ανεργίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Eurostat. Αρνητική διάκριση για την Ελλάδα σημειώθηκε , καθώς 2 περιφέρειες της περιλαμβάνονται μεταξύ των 6 της ΕΕ στις

Συνεχίστε την ανάγνωση

Καταγγελία Σύμβασης από τον Μισθωτό – Οικειοθελής Αποχώρηση

Και ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου έχοντας την υποχρέωση, αν είναι υπάλληλος, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή προ χρόνου ίσου με το μισό του οριζόμενου από το νόμο για τον εργοδότη σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας. Ο χρόνος όμως αυτός δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τους τρεις μήνες ούτε η αποζημίωση που

Συνεχίστε την ανάγνωση

Καταγγελία Σύμβασης από τον Εργοδότη – Απόλυση. Τι είναι?

Η καταγγελία της αορίστου χρόνου συμβάσεως εργασίας είναι δύο μορφών . Άτακτη και τακτική καταγγελία. Άτακτη. Είναι η καταγγελία που γίνεται χωρίς προειδοποίηση, και η λύση της σχέσης εργασίας είναι άμεση. Τακτική . Είναι η καταγγελία με προειδοποίηση, με την οποία επέρχεται η λύση της εργασιακής σχέσης μετά το πέρας ορισμένης προθεσμίας από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. Τι είναι?

Εξαρτημένης εργασίας σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι η σύμβαση εργασίας της οποίας η διάρκεια είναι σαφώς καθορισμένη, γνωρίζουμε δηλαδή με ακρίβεια την ημερομηνία λήξης της, ούτως ώστε όταν φτάσει αυτή, επέρχεται αυτοδικαίως και η λήξη της σύμβασης. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου δε χάνει το χαρακτήρα της ως ορισμένου χρόνου ακόμα και όταν η διάρκειά της δεν ορίστηκε ρητά, προκύπτει όμως από

Συνεχίστε την ανάγνωση

Σύμβαση Αορίστου Χρόνου. Τι είναι?

Αορίστου χρόνου σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι η σύμβαση της οποίας δεν ορίσθηκε ούτε ρητώς η διάρκεια, ούτε προκύπτει από το είδος ή τον σκοπό της σύμβασης. Η Αορίστου χρόνου σύμβαση λύνεται μονομερώς. 1) Από τον εργοδότη (απόλυση), 2) Από τον εργαζόμενο (παραίτηση ή οικειοθελής αποχώρηση). Η καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη ρυθμίζεται από το Ν. 2112/1920, το Ν. 3198/1955, όπως

Συνεχίστε την ανάγνωση

Εσείς που ζητάτε μία υπηρεσία, έναν μάστορα για κάποια δουλειά. Εσείς που έχετε τέχνη, είστε επαγγελματίας. Το merokamato είναι το site που έχει αυτά που ζητάτε με ένα κλίκ. Καλώς ήλθατε και επιτυχείς εργασίες και συνεργασίες!

Επικοινωνία

LIMIT GROUP Ι.Κ.Ε.
ΑΔΜΗΤΟΥ 74 ΑΘΗΝΑ 10446
Α.Φ.Μ. 801979846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167499203000
email: info@merokamato.gr