Συμβάσεις

Καταγγελία Σύμβασης από τον Μισθωτό – Οικειοθελής Αποχώρηση

Και ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου έχοντας την υποχρέωση, αν είναι υπάλληλος, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή προ χρόνου ίσου με το μισό του οριζόμενου από το νόμο για τον εργοδότη σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας. Ο χρόνος όμως αυτός δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τους τρεις μήνες ούτε η αποζημίωση που

Continue reading

Καταγγελία Σύμβασης από τον Εργοδότη – Απόλυση. Τι είναι?

Η καταγγελία της αορίστου χρόνου συμβάσεως εργασίας είναι δύο μορφών . Άτακτη και τακτική καταγγελία. Άτακτη. Είναι η καταγγελία που γίνεται χωρίς προειδοποίηση, και η λύση της σχέσης εργασίας είναι άμεση. Τακτική . Είναι η καταγγελία με προειδοποίηση, με την οποία επέρχεται η λύση της εργασιακής σχέσης μετά το πέρας ορισμένης προθεσμίας από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο.

Continue reading

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. Τι είναι?

Εξαρτημένης εργασίας σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι η σύμβαση εργασίας της οποίας η διάρκεια είναι σαφώς καθορισμένη, γνωρίζουμε δηλαδή με ακρίβεια την ημερομηνία λήξης της, ούτως ώστε όταν φτάσει αυτή, επέρχεται αυτοδικαίως και η λήξη της σύμβασης. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου δε χάνει το χαρακτήρα της ως ορισμένου χρόνου ακόμα και όταν η διάρκειά της δεν ορίστηκε ρητά, προκύπτει όμως από

Continue reading

Σύμβαση Αορίστου Χρόνου. Τι είναι?

Αορίστου χρόνου σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι η σύμβαση της οποίας δεν ορίσθηκε ούτε ρητώς η διάρκεια, ούτε προκύπτει από το είδος ή τον σκοπό της σύμβασης. Η Αορίστου χρόνου σύμβαση λύνεται μονομερώς. 1) Από τον εργοδότη (απόλυση), 2) Από τον εργαζόμενο (παραίτηση ή οικειοθελής αποχώρηση). Η καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη ρυθμίζεται από το Ν. 2112/1920, το Ν. 3198/1955, όπως

Continue reading

Εσείς που ζητάτε μία υπηρεσία, έναν μάστορα για κάποια δουλειά. Εσείς που έχετε τέχνη, είστε επαγγελματίας. Το merokamato είναι το site που έχει αυτά που ζητάτε με ένα κλίκ. Καλώς ήλθατε και επιτυχείς εργασίες και συνεργασίες!

Επικοινωνία

LIMIT GROUP Ι.Κ.Ε.
ΑΔΜΗΤΟΥ 74 ΑΘΗΝΑ 10446
Α.Φ.Μ. 801979846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167499203000
email: info@merokamato.gr