3899

Σύμβαση Αορίστου Χρόνου. Τι είναι?

Αορίστου χρόνου σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι η σύμβαση της οποίας δεν ορίσθηκε ούτε ρητώς η διάρκεια, ούτε προκύπτει από το είδος ή τον σκοπό της σύμβασης. Η Αορίστου χρόνου σύμβαση λύνεται μονομερώς. 1) Από τον εργοδότη (απόλυση), 2) Από τον εργαζόμενο (παραίτηση ή οικειοθελής αποχώρηση). Η καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη ρυθμίζεται από το Ν. 2112/1920, το Ν. 3198/1955, όπως

Continue reading

Εσείς που ζητάτε μία υπηρεσία, έναν μάστορα για κάποια δουλειά. Εσείς που έχετε τέχνη, είστε επαγγελματίας. Το merokamato είναι το site που έχει αυτά που ζητάτε με ένα κλίκ. Καλώς ήλθατε και επιτυχείς εργασίες και συνεργασίες!

Επικοινωνία

LIMIT GROUP Ι.Κ.Ε.
ΑΔΜΗΤΟΥ 74 ΑΘΗΝΑ 10446
Α.Φ.Μ. 801979846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167499203000
email: info@merokamato.gr